FISKEÖVERVAKARUTBILDNING I VASA

TID: Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 16.00 – 21.00

PLATS: ABC Vasa, Kiitokaari 2, 65380 Vasa

KOSTNAD: Kursen är avgiftsfri, men deltagande i provtillfället kostar. NTM-centralens avgift för beslut om godkännande/underkännande av provet är 22 €, för godkännande av en person som övervakare 22 € samt för kort och funktionsbeteckning för fiskeövervakare 11 € (faktureras efteråt).

KURSDRAGARE : Jurist Jenny Fredriksson och fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för fiskerihushållning.

KURSPROGRAM

- Fiskeövervakarens befogenheter
- Fiskerilagstiftningen
- Fiskeribrott och dess följder
- Förvaltningslagstiftningen i fiskeövervakarens arbete
- Samarbete med myndigheterna
- Säkerhet på vatten och is
- Kundbetjäningsfärdigheter
- Fiskeövervakarens arbete i praktiken
- Kommunikation som en del i att synliggöra fiskeövervakningen
20.00     Provtillfället börjar

Anmälan görs senast 12 maj 2017 till Leif Kaarto (0500-262 001, leif.kaarto@fishpoint.net) eller Marina Nyqvist (050-527 2314, marina.nyqvist@fishpoint.fi).

OBS! Alla som vill avlägga provet måste ha med identitetsbevis.