Kristinestad-Storå fiskeriområde

Kristinestad-Storå fiskeriområde omfattar Kristinestads stad samt kommunerna Bötom, Storå och Östermark.

Utkast på nyttjande- och vårdplan tillgänglig för kommentarer

Utkast på planens del 1 - insjövattenområden finns här.

Utkast på planens del 2 - havsområdet finns här.

Kommentarer på utkasten sänds till rantala.paavo@gmail.com

 

Kungörelse

Kristinestad-Storå fiskeriområde höll årsmöte 19.6.2021. Justerat protokoll med bilagor finnas här till påseende under tiden 27.6-27.7.2021.

Justerat årsmötesprokoll jämte rättelseyrkande anvisningar

 

Fiskeriområdets verksamhetsledare

Paavo Rantala, rantala.paavo(at)gmail.com

 

Fredning av öring i Lappfjärds å

På Lappfjärds fiskelags område gäller totalt fiskeförbud 1.9 – 31.3, medan fredningen i åns övriga delar gäller 1.9 – 30.11 i enlighet med lagen om fiske. Under fredningen är fiske förbjudet för att öringen ska kunna vandra upp till sina lekområden och föröka sig i fred.  Nätfiske är förbjudet i ån samt en kilometer från åmynningen 15.8 - 31.10.

 

Bild: Havsöring i Perusfors i Lappfjärds å. Fotograf: Jan Erik Rosenberg.

Fiskeriområdets medlemmar (listan uppdateras för tillfället)


Härkmeri vattendelägarlag /
Härkmeri fiskargille (karta)

Kristinestads fiskesektion (karta)

Lappfjärds fiskelag (karta). Se fiskelagets hemsida för information om begränsningar.

Lålby skifteslag (karta)

Sideby fiskargille (karta)

Sideby södra fiskargille (karta)

Skaftung skifteslag / Skaftung fiskargille (karta)

Tjöck fiskelag (karta)


Klicka här för att få fram en karta av hela fiskeriområdet i ett eget fönster.