Kristinestad-Storå fiskeriområde

Kristinestad-Storå fiskeriområde omfattar Kristinestads stad samt kommunerna Bötom, Storå och Östermark.

Effektiverad fiskeövervakning av öringens höstfredning i Lappfjärds å har börjat

Öringens höstfredning i åar, älvar och bäckar började i september. Under fredningen är fiske förbjudet för att öringen ska kunna vandra upp till sina lekområden och föröka sig i fred.  I Lappfjärds å, som hyser en av Finlands viktigaste naturliga öringstammar, övervakas höstfredningen nu effektiverat, berättar Paavo Rantala från Kristinestad-Storå fiskeområde. 

På Lappfjärds fiskelags område gäller totalt fiskeförbud 1.9 – 31.3, medan fredningen i åns övriga delar gäller 1.9 – 30.11 i enlighet med lagen om fiske. – Vi vill samtidigt påminna om att nätfiske är förbjudet i ån samt en kilometer från åmynningen 15.8 - 31.10, fortsätter Rantala.

Den effektiverade fiskeövervakningen i Lappfjärds å är en del av ett fiskeövervakningsprojekt som Österbottens Fiskarförbund genomför i samarbete med fiskeriområdena i Österbotten samt med Centralförbundet för Fiskerihushållning. Projektet är finansierat av Jord-och Skogsbruksministeriets fiskevårdsavgiftsmedel.

Bild: Havsöring i Perusfors i Lappfjärds å. Fotograf: Jan Erik Rosenberg.

 

Årsmöte 13.9.2020

Med anledning av corona-epidemin och rådande mötesrestriktioner flyttades årsmötet fram. Mötet hölls 13 september kl. 13.00 i Lantbrukskansliet i Lappfjärd. Protokollet och bilaga finns till påseende här 21.9 - 21.10.2020

Protokoll 13.9.2020
Rättelseyrkan

 

Fiskeriområdets verksamhetsledare

Paavo Rantala, rantala.paavo(at)gmail.com

 

Fiskeriområdets medlemmar (listan uppdateras för tillfället)


Härkmeri vattendelägarlag /
Härkmeri fiskargille (karta)

Kristinestads fiskesektion (karta)

Lappfjärds fiskelag (karta). Se fiskelagets hemsida för information om begränsningar.

Lålby skifteslag (karta)

Sideby fiskargille (karta)

Sideby södra fiskargille (karta)

Skaftung skifteslag / Skaftung fiskargille (karta)

Tjöck fiskelag (karta)


Klicka här för att få fram en karta av hela fiskeriområdet i ett eget fönster.