Fiskets Dag

Fiskets Dag ordnas årligen den första eller andra lördagen i juni kl. 9-14 i Vasa. År 2020 beslöt vi att inhibera marknaden pga. corona-epidemin. Fiskets Dag återkommer därmed 2021, och förhoppningsvis kan vi då ordna marknaden 5 juni 2021 vid Fiskstranden.

Försäljnings-/utställningsplats på Fiskets dag reserveras genom att fylla i en anmälningsblankett (olika versioner av blanketter finns på olika blad). I blanketten framgår även priset för platserna. Antalet försäljnings-/utställningsplatser är begränsade, varför platserna fördelas i den ordning anmälningsblanketterna inkommer till Österbottens Fiskarförbund. Arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela platserna så, att enhetlighet fås på området. 

Företrädesvis inhemsk fisk och andra inhemska primärprodukter får säljas på marknaden. Notera att enligt Livsmedelslagen bör tillsynsmyndigheten (Vasa stad) underrättas om försäljning/servering av livsmedel (blankett för underrättelse om livsmedelförsäljning). På utställningsområdet finns från tidigare försäljning av kaffe, lemonad och glass.

För mer information kontakta fiskarförbundet på tel. 050-527 2314 eller info(at)fishpoint.net