Fiskarkvinnorna

Österbottens Fiskarkvinnor verkar som utskott inom Österbottens Fiskarförbund. Målet med verksamheten är att föra fram gemensamma intressen gällande sjösäkerhet, sociala och ekonomiska frågor samt miljön. Fiskarkvinnorna arbetar aktivt för att fiskarkvinnans och fiskarfamiljens sociala och ekonomiska rättigheter beaktas på alla beslutsnivåer. Fiskarkvinnorna samarbetar med övriga fiskarkvinnoorganisationer i Finland och deltar även i det nordiska samarbetet genom att upprätthålla aktiv kontakt till Fiskarkvinnoorganisationer i andra nordiska länder.