Temadag för fiskerinäringen

Österbottens Fiskarförbundet genomför för närvarande ett projekt ”Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för den österbottniska fiskerinäringen”. Projektet som pågår fram till slutet av oktober 2014 har som målsättning att presentera basfakta om den österbottniska fiskerinäringen och att ge förslag till utvecklingsmål för de kommande åren.

I samband med fiskarförbundets vårmöte, som hålls onsdagen den 16 april, kommer vi att inom ramen för projektet ha en temadag, där vi bl.a. presenterar delresultaten från intervjuerna med företagare inom fiskerinäringen.

Förutom presentationen av utredningsarbetets intervjuer och statistiskt material över den österbottniska fiskerinäringen har riksdagsledamot Lasse Gästgivars lovat att komma till temadagen och ge sin syn på fiskerinäringen ur riksdagsmannens och företagarens synvinkel. Övriga talare under temadagen är ekonomiforskare Jari Setälä från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och aktivator Mikael Nygård från kustaktionsgruppen KAG. Förutom dessa anföranden skall vi hinna med smågruppsdiskussioner kring teman vidareförädling av fisk, smartfisk, logistik och distribution samt samarbete mellan företagen.

Temadagen är öppen för alla intresserade av fiskerinäringen, men förhandsanmälan krävs och görs till fiskarförbundets kansli. Temadagen hålls den 16 april på hotell Rantasipi Tropiclandia i Vasa och inleds med anmälning och kaffeservering kl. 14.30, och programmet börjar kl. 15. Efter temadagen är det en kort paus innan fiskarförbundets vårmöte, som inleds kl. 18. Välkommen att delta i utvecklingen av den österbottniska fiskerinäringen!

Programmet

Läs mera om projektet här.

2.4.2014