Kalaveden hoito

Kalaistutukset

Kalojen istutus on tärkeä kalavesien hoitomuoto. Istutukset tehdään vahvistamaan kalakantoja, jotka jostain syystä ovat heikentyneet esim. happamien tai pilaantuneiden vesien johdosta. Kalastajaliitolla on koordinoiva rooli kalanistutuksissa. Liiton järjestöt istuttavat vuosittain suuria määriä istukkaita, mm. meritaimenta, siikaa, kuhaa ja madetta. Hoidamme kalanistutusvelvoitteita tai istutusten valvontaa useille tehtaille ja kunnille. Kalastajaliiton kautta vuosittain istutettavien kalojen arvo on noin 350 000 euroa.

Pitkänajan strategia kalanistutuksissa on panostus omiin paikallisiin siikakantoihin, nk. saaristo- tai suistosiikoihin. Tavoitteena on että kaikki Pohjanmaalla istutettavat siianpoikaset ovat omista paikallisista siikakannoista. Tunnetuimmat näistä ovat Maalahden ja Luodon siiat.

2.4.2014