Aktuellt

 

Temadag om fiskodling

Österbottens Fiskarförbund ordnar i samarbete med Företagshuset Dynamo en temadag för fiskerinäringen om fiskodling, nuläget och trender, torsdagen den 27 september kl. 9-15 på Stundars i Solf, Korsholm. Program med information om anmälning kan du ladda ner härifrån.

29.8.2018


Fiskets Dag vinnare

Laxen i "Gissa laxens vikt" -tävlingen vägde i år 5,865 kg och vinnaren av laxen var Benny Fors som gissade 5,785 kg.

9.6.2018


Fiskets Dag 2018

Vid inre hamnen i Vasa lördag 9.6 kl. 9-14

- Direkt av fiskarna färsk, rökt, gravad och inlagd fisk
- Fisksoppa och andra fiskdelikatesser
- Gissa laxens vikt
- Korsholm Big Band uppträder kl. 10.30
- Mettävling för unga kl. 10.30
- Infopunkt angående fisk och fiske, där även kustaktionsgruppen (KAG) är på plats för att informera om sin verksamhet

Välkomna!

7.6.2018


Nordisk samarbetsgrupp efterlyser gemensam förvaltning av skarv

Skarvarna i Östersjön blir allt fler. I Sverige, Finland och Danmark äter fåglarna nu så mycket fisk att det i vissa områden påverkar fiskbestånden negativt och leder till minskade fångster för fisket.  Nyligen möttes nordiska forskare och fiskeribiologer för att diskutera vad som krävs för att förbättra förvaltningen och skydda fisken och fisket. Samarbetsgruppen vill på sikt se en gemensam nordisk förvaltning av mellanskarven i Östersjön. Läs mer här.

 17.4.2018


Fiskevårdsavgiften år 2018

Fiskevårdsavgiften har höjts i år och kostar för hela året 45 euro, för sju dygn 15 euro och för ett dygn 6 euro. Fiskevårdsavgiften kan betalas på Eräluvat-webbutiken, via en telefontjänst 020 69 2424 eller i R-kiosker. Avgiften skall betalas om man är 18-64 år och fiskar på annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. Mer info om köp av fiskevårdsavgiften hittar du via Forststyrelsens sidor.

 2.1.2018


Sikfredning 2017

Vattendelägarlag och/eller fiskargillen fredar siken under lektid i månadsskiftet oktober - november. Fredningstiden är antingen 15-31.10 eller 20.10-5.11. Vilka tider som gäller för vilket område hittar du här.

6.10.2017


Enkät om fritidsfisket i Österbotten

Vi vill genom en webbenkät ta reda på hur dagens fritidsfiske ser ut i Österbotten samt få en uppfattning om hur fritidsfiskarna upplever fiskbeståndens tillstånd och om det förekommer problem i samband med fisket. Enkäten görs som en del av fiskarförbundets projekt 'Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten'. Här kommer du till enkäten.

30.8.2017


Gösen fredad i Kyro älv och dess mynningsområden

Kvarkens fiskeområde har fredat gösen under hela juni månad. Fångst av gös är förbjudet med alla fiskesätt årligen 1.6–30.6 fram till och med 30.06.2020. Här hittar du en karta över fredningsområdet.

12.6.2017


Ledaren i Fiskarposten 5 (2017)

Här kan du läsa ledaren med rubriken: "Mellanskarven är ett stort problem för fisket".

8.6.2017


Nordiskt skarvsamarbete kör igång

Österbottens Fiskarförbund har beviljats finansiering från Nordiska ministerrådet för att etablera samarbete kring forskning och förvaltning av mellanskarven i Östersjöländer. Läs mera här.

8.6.2017


Fiskeövervakarkurs

Fiskarförbundet ordnar en fiskeövervakarkurs i Vasa 18.5. Läs mera här.

24.4.2017


Aktion Österbotten har beviljats stöd för ett Innovationsprogram inom fiskerinäringen

Aktion Österbotten har erhållit stöd för sitt program Blue Welfare Network, som handlar om utveckling av högre värda produkter från fisk. Stödet är på 1 miljon euro och gäller för åren 2017-2018, med option om 1 miljon euro till för åren 2019-2021 ifall programmet är framgångsrikt. Österbottens Fiskarförbund sköter den praktiska koordineringen av programmet. 

 3.4.2017


 

Fiskets Dag 2018

fb

Nyhetsarkiv

se äldre nyheter i vårt arkiv.

Hans Hästbackas naturblogg

Läs Hästbackas nyaste blogg om fångstens glädje


Fiskevårdsavgiften

Betala fiskevårdsavgiften på nätet.

 

Fiskebegränsningar

Områden som omfattas av begränsningar vad gäller mete, pilkfiske och handredskapsfiske hittas på webbtjänsten kalastusrajoitu.fi

 

Fisketurismprojekt

Nästa steg - internationell gäddfisketurismprojekt 2012-2014