Aktuellt

 

Fiskeövervakarkurs

Fiskarförbundet ordnar en fiskeövervakarkurs i Vasa 18.5. Läs mera här.

24.4.2017


Aktion Österbotten har beviljats stöd för ett Innovationsprogram inom fiskerinäringen

Aktion Österbotten har erhållit stöd för sitt program Blue Welfare Network, som handlar om utveckling av högre värda produkter från fisk. Stödet är på 1 miljon euro och gäller för åren 2017-2018, med option om 1 miljon euro till för åren 2019-2021 ifall programmet är framgångsrikt. Österbottens Fiskarförbund sköter den praktiska koordineringen av programmet. 

 3.4.2017


Fiskevårdsavgiften år 2017

Fiskevårdsavgiften för år 2017 är lika stor som i fjol och kostar 39 euro, för sju dygn 12 euro och för ett dygn 5 euro. Fiskevårdsavgiften kan betalas på Eräluvat-webbutiken, via en telefontjänst 020 69 2424 eller i R-kiosker. Avgiften skall betalas om man är 18-64 år och fiskar på annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. Mer info om köp av fiskevårdsavgiften hittar du via Forststyrelsens sidor.

 3.1.2017


Vasa får ett fiskets hus

Vasa stad ordnade 1.6.-30.9.2016 en kvalitetstävling för utveckling av Fiskstranden i Vasa. Till tävlingen inkom fem förslag, varav tre godkändes och togs med i bedömningen. Stadsstyrelsen valde måndagen den 28 november vinnaren i tävlingen, och det blev Smakkompaniets förslag Fiskets Hus. Läs mer om det vinnande projektet här.

22.12.2016


Sikfredning 2016

Vattendelägarlag och/eller fiskargillen fredar siken under lektid i månadsskiftet oktober - november. Fredningstiden är antingen 15-31.10 eller 20.10-5.11. Vilka tider som gäller för vilket område hittar du här.

5.10.2016


Skrivelse om skarv

Österbottens Fiskarförbund och Intresseföreningen för en levande skärgård har den 16 september sänt en skrivelse om behovet att utveckla förvaltningen av Finlands skarvbestånd till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och Miljöministeriet. Skrivelsen kan du läsa här.

19.9.2016


Ledaren i Fiskarposten 6

Här kan du läsa ledaren med rubriken "Skrämsel av skarv är tidsfördriv - kraftiga åtgärder krävs för att skydda fisket".

2.9.2016


Gösen fredad i Kyro älv och dess mynningsområden

Kvarkens fiskeområde har fredat gösen under hela juni månad. Fångst av gös är förbjudet med alla fiskesätt årligen 1.6–30.6 fram till och med 30.06.2020. Här hittar du en karta över fredningsområdet.

13.6.2016


Fiskets Dag vinnare

Fiskarförbundet ordnade 11.6.2016 för den 44:dje gången Fiskets Dag i Vasa. Vinnaren i årets fiskartstävling för barn var Oliver Weckström 7 år. Vinsten blev ett Fladen Clipper metspö med flöte. De fyra fiskarterna var havsöring abborre, sik och strömming. Laxen i "Gissa laxens vikt" -tävlingen vägde i år 5770 g och vinnaren av laxen var Simo Saarenmäki som gissade 5955 g.

13.6.2016


Vinnare i bokutlottning

Bland deltagare i fiskeriförfrågningen inom Närpes-Kaskö fiskeområde utlottades tre  bokpriser ("Fiskelycka" av Camilla Backlin-Björkqvist & Martina Uthardt, "I yttersta havsbandet" och "Väckning 4.30" av Hans Hästbacka). Vinnarna blev Inger Båssar, Ralf Sand och Göran Stenman. Stort tack till alla som medverkat i enkätundersökningen!

31.5.2016


Skarvarbetsgruppens rapport

Arbetsgruppen som har utrett hur man kan minska problem som orsakas av skarvar överlämnade 6.4 en rapport till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Här hittar du ministeriets pressmeddelande och en länk till rapporten (på finska).

7.4.2016


Nya lagen och förordningen om fiske träder i kraft 1.1.2016

Statsrådet godkände förordningen om fiske 26.11. Förordningen träder i kraft vid årsskiftet samtidigt som den nya lagen om fiske. Förordningen hittas här och den nya lagen om fiske hittar du här.

11.12.2015


Presentationer från seminariet om blå bioekonomi

Österbottens Fiskarförbund och Kustaktionsgruppen (KAG) arrangerade 27.10 i Vasa ett seminarium om blå bioekonomi. Här kan du ladda ner alla presentationerna från seminariet.

2.11.2015


Skarvvideo

Österbottens Fiskarförbund har producerat en kort videofilm om mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) inverkan på fisket och miljön. Videon kan karaktäriseras som en minidokumentär, och den är uttryckligen gjord ur fiskerinäringens och lokalbefolkningens synvinkel. Videon kan ses här.

19.10.2015


Nytt kartmaterial för fiskevatten i Österbotten

Österbottens Fiskarförbund har under tiden 1.1 – 30.6 framställt digitala kartor över delägarlagens eller fiskargillens områden inom fiskeområden i Österbotten. Materialet hittar du här.

8.10.2015


Österbotten är ett fiskelandskap

Fiskarförbundet och kustaktionsgruppen KAG har tillsammans producerat en kort video om Österbotten som fiskelandskap. Du kan se videon här.

3.8.2015


 

fb

Nyhetsarkiv

se äldre nyheter i vårt arkiv.